Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Bölümümüz 1971-1972 Eğitim-Öğretim yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1982’den beri Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversite sınavında DİL puan türünde öğrenci almakta ve sadece Diyarbakır ve çevresindeki illerden değil Türkiye’nin dört bir yanından başvuran öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.

Öğrencilerimiz Türkiye’nin büyük şehirlerinden biri olan Diyarbakır’da kendilerini hem kültürel hem de akademik anlamda geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Son yıllarda her yıl artan sayıda öğrencimiz Erasmus öğrenci değişim programı na katılarak bir veya iki dönemlik sürelerde çeşitli Avrupa ülkelerinde (İspanya, Danimarka, Litvanya, Slovakya) öğrenim görme veya yaz aylarında staj yapma fırsatı bulmaktadır. Bununla beraber öğrencilerimiz Mevlana değişim programı ile de bir veya iki dönemlik sürelerde Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerde öğrenim görme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer üniversitelerde de bir veya iki dönem süresince öğrenim görebilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz değişik iş imkânları bulabilmektedir. KPSS’de başarılı olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve liselerde öğretmen olarak meslek hayatına atılmaktadırlar. Bunun dışında özel okul ve dershanelerde İngilizce Öğretmeni olarak çalışma olanakları vardır. Öğrencilerimizin bir bölümü ise çeşitli üniversitelerde Okutman veya Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım atmaktadırlar.

AMAÇLAR

İngilizce Öğretmenliği amacı, ülkemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Öğrencilere alan eğitiminin yanı sıra yabancı dil öğretmenliğinin değişik boyutları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmektedir.

Öğrenimlerinin son yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uygulama yaptırılarak edindikleri bilgileri pekiştirmeleri ve kendilerini öğretmenlik mesleğine daha hazırlıklı hissetmeleri sağlanmaktadır.

AÇILAN PROGRAMLAR

Lisans: İngilizce Öğretmenliği lisans programı 4 yıldır. İlk yılda daha çok dil becerilerini geliştirmeye yönelik dersler verilmektedir. İkinci yılda öğrenciler Dil Öğretim Yöntemleri ve Dilbilim gibi alanlarda bilgi edinirler. Üçüncü sınıfta ise derslerde kuramsal ve uygulamalı eğitim bir aradadır. Bu yıl içerisinde öğrencilerden sınıfta kısa süreli örnek dersler anlatmaları beklenir. Son yılda öğrencilerin hem bölüm derslerine katılmaları hem de uygulama yapmak ve çeşitli gözlemlerde bulunmak üzere haftanın belli günlerinde uygulama okullarına gitmeleri gerekir.

Yüksek Lisans: Bu program Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olup akademik eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversitemizin internet sayfasında kontenjanlar ilan edilir. Öğrenciler ALES, YABANCI DİL ve LİSANS NOTU ölçütlerine göre seçilirler. Akademik olarak 4 dönem süren programın ilk 2 döneminde zorunlu olarak 21 Kredi alınır, son 2 döneminde ise tez yazım aşamasına geçilir.

Doktora:  Bölümümüzde şu anda Doktora programı mevcut değildir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Bölümümüzde Öğretim Elemanları ve lisansüstü eğitim öğrencileri tarafından çeşitli araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

OLANAKLAR

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nin yeni binasında klimalı sınıflarda eğitim veren bölümümüze ait bütün sınıflarda akıllı tahta mevcuttur. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültesi’ndeki Konferans, Seminer ve Sergi Salonları da kullanılabilmektedir.

Bölüm olarak son birkaç yılda öğrenci-öğretim elemanı işbirliğiyle zenginleştirilen kütüphanemizde her seviyeye uygun CD’li okuma kitapları mevcuttur. Son dönemlerde ise İngiliz ve Amerikan klasiklerinin yanında dünyada çok satan, popüler kitaplar da kütüphanemize kazandırılmıştır. Öğrencilerimiz okuma-dinleme becerilerini geliştirmek için hem derslerin bir parçası olarak hem de bireysel olarak kütüphanemizden faydalanabilmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.