Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Frans. Öğrt. Akademik Kadro

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D.

Adı-Soyadı

E-mail

Dahili

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN (A.B.D. Başkanı)

skocaman@dicle.edu.tr

8830

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YÖNTEN 

muammer21@hotmail.com

8833

Öğr. Gör. Abdulmecit HAMİDİ 

mecithamidi@hotmail.com

8828

Öğr. Gör. Selma ANŞİN 

selmansin@hotmail.com

8838

Arş. Gör. Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN 

 duygumavili@hotmail.com

8828

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.