Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1971-1972 yılında Eğitim Öğretim Faaliyetine başlamıştır.  1982’den beri Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda ana bilim dalımızda  2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Öğrencilerimiz Türkiye’nin büyük şehirlerinden biri olan Diyarbakır’da kendilerini hem kültürel hem de akademik anlamda geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Son yıllarda her yıl artan sayıda öğrencimiz Erasmus öğrenci değişim programı na katılarak bir veya iki dönemlik sürelerde çeşitli Avrupa ülkelerinde (Fransa, Çek Cumhuriyeti) öğrenim görme veya yaz aylarında staj yapma fırsatı bulmaktadır. Bununla beraber öğrencilerimiz Mevlana değişim programı ile de bir veya iki dönemlik sürelerde Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerde öğrenim görme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer üniversitelerde de bir veya iki dönem süresince öğrenim görebilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz değişik iş imkânları bulabilmektedir. KPSS’de başarılı olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve liselerde öğretmen olarak meslek hayatına atılmaktadırlar. Bunun dışında özel okul ve dershanelerde Fransızca Öğretmeni olarak çalışma olanakları vardır. Öğrencilerimizin bir bölümü ise çeşitli üniversitelerde Okutman veya Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata adım atmaktadırlar.

Fransızca Öğretmenliği alanında geçerli Lisans derecesi ve ayrıca 40 Kredilik İngilizce Seçmeli ders verilmektedir.

Fransızca Öğretmenliği Mezunları Fransızcanın 1. veya 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında Fransızca Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.

AMAÇLAR

Programın amacı çeşitli eğitim kurumlarında görev yapabilecek nitelikli Fransızca öğretmenleri yetiştirmektir. Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler sunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerin dil becerilerinin yanında teorik ve pratik bilgilerini de arttırmayı amaçlamaktadır. Öğrencileri alan ile ilgili son metot ve tekniklerden haberdar etmek programın amaçları arasındadır. Ayrıca dil eğitimi  ve edebiyat alanında bilimsel araştırmalar yapan nitelikli Fransızca öğretmenleri yetiştirmek de programın amaçlarındandır.

AÇILAN PROGRAMLAR

Lisans Programı:  5 yıl (Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı)

Mezun olabilmeleri için öğrencilerin programda yer alan tüm derslerinden başarılı olmasının yanı sıra asgari 240 ACTS kredisini sağlamaları ve genel not ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunlarının yüksek lisansa başvurma hakkı bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Bölümde yapılan araştırmalar:

Dil öğretimi,

Edebiyat ve edebiyat öğretimi,

Dilbilim,

Kültür ve dil öğretimi,

Sözcük öğretimi,

Çeviri bilim ve dil öğretimi,

Materyal geliştirme ve uyarlama gibi değişik alanlarda araştırmalardan oluşmaktadır.

OLANAKLAR

Öğrenciler kütüphanelerden ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmektedir. Ayrıca sınıflarımız klimalıdır ve her sınıfta akıllı tahta mevcuttur.

Program Erasmus kapsamında Avrupa üniversiteleri ile Fransızca Öğretmenliği ana bilim dalı bazında anlaşmalar yaparak öğretim üyesi ve öğrenci değişim hareketliliğini sürdürmektedir. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.