Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İng. Öğrt. Akademik Kadro

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D.

Adı-Soyadı

E-mail

Dahili

Prof. Dr. Nilüfer BEKLEYEN   (A.B.D. Başkanı)

ndalkilic@dicle.edu.tr

8835

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BAŞARAN    

suleyman.basaran@dicle.edu.tr

8834

Öğr. Gör. Salim YERLİKAYA

syerlikaya@dicle.edu.tr

8836

Öğr. Gör. M. Sait ANŞİN

msansin@dicle.edu.tr

8824

Öğr. Gör. Duygu ERKARSLAN

derkarslan@dicle.edu.tr

8829

Öğr. Gör. Dr. Osman SOLMAZ

osolmaz@dicle.edu.tr

8832

Öğr. Gör. Ecevit BEKLER 

ebekler@dicle.edu.tr

8851

Arş. Gör. Dr. Fatma KAYA

f_hayta@hotmail.com

8817

Arş. Gör. Dr. Zeynep YAPRAK

zeynep_karadag@yahoo.com

8827

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.