Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi
GENEL BİLGİLER
Türkçe Eğitimi Bölümü 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. I. ve II. öğretime öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.  Sekiz yılık zorunlu eğitime geçilmesi ile oluşan Türkçe öğretmeni eksikliğinin oluşması ile kurulan bölümümüz hem birinci hem de ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretim sunmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümüne ÖSYM’nin yaptığı üniversite giriş sınavı TS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

AMAÇLAR
Türkçe Eğitimi Bölümünün temel amacı, Türkçenin dört temel becerisi olan okuma, dinleme; konuşma ve yazma eğitimi kazanımlarını okullarda ve toplumda en üst düzeyde kullanacak ve uygulayacak Türkçe öğretmeni yetiştirmektir. Bu bölüm, Türk dilinin tarihi gelişimini, gramer yapısını ve Türk edebiyatının özelliklerini etraflıca ve bilimsel normlar doğrultusunda öğrenmeyi kendine hedef seçmiş Türkçe öğretmenleri yetiştirmektedir. Türkçeyi doğru ve düzgün konuşan, Türk dilinin kuralları çerçevesinde iyi yazan, Türk edebiyatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenen ve bunları öğrencilere en iyi şekilde öğreten öğretmenler yetiştirmek bölümün temel ilkesidir..
AÇILAN PROGRAMLAR
Türkçe Öğretmeni olabilmek için sekiz yarıyıl(4yıl) ders almak zorunludur.
Türkçe Eğitimi Bölümünün yüksek lisans ve doktora programı bulunmamaktadır. Bölümümüzün mezunları Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren programlarda lisansüstü eğitimlerini de tamamlayabilirler.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Türkçe Eğitimi Bölümünde, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi ve Öğretimi alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.

OLANAKLAR
Türkçe Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüyle ortak bir kütüphaneye ve ders çalışma salonuna sahiptir.  Bölüm kütüphanesinde birçok kitapla birlikte bitirme tezleri bulunmaktadır. Ayrıca bölümüzün öğrencileri fakültemizin kütüphanesinden de yararlanabilmektedir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.