Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Akademik Kadro

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

Dahili Tel.

E-posta

Prof. Dr.Sadettin ÖZÇELİK (A.B.D.-Bölüm Başkanı)

8875

sozcelik@dicle.edu.tr

Prof. Dr.İdris KADIOĞLU

8868

ikadioglu@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Münir ERTEN

8858

merten@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Burhan BARAN

8809

b.baran@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr.Mustafa YİĞİTOĞLU

8927

myigitoglu@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr.Ayşe SAĞLAM

8841

as.aysesaglam@gmail.com

Arş. Gör.Faruk ASMA

8871

faruk.asma@gmail.com
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.