Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dahili Tel.

E-Posta

Doç. Dr. Hatip YILDIZ (A.B.D. Başk.)

8899

hatipyildiz@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. M. Remzi YARDIMCI

8883

remziyardimci@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Dr. Melehat GEZER

8895

melehat_gezer@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Özcan EKİCİ

8892

ozcan44@hotmail.com

Arş. Gör. İsmail AYHAN

8908

ayhanismail01@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Emel DEMİR GÖRÜR

8908 

emeldemirgorur@gmail.com

Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRÜR

8908 

halilibrahimgorur@gmail.com

Arş. Gör. Abdüsselam ERTEKİN

8908 

selam008@gmail.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.