Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Coğrafya Eğitimi-Akademik Kadro

COĞRAFYA

Dahili Tel.

E-posta

Doç.Dr.Sabri Karadoğan (A.B.D. Başkanı)

8930

skaradogan@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Aydoğan Meşeli

8924

ameseli@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Salman ÖZÜPEKÇE
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.