Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Tarih Eğitimi

Sözel puan türünde öğrenci almakta olan Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 1983 yılında kurulmuştur. 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmaları kapsamında anabilim dalımızda eğitim 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının başlangıcıyla birlikte anabilim dalımızın eğitim-öğretim süresi tekrar 4 yıla indirilmiştir. Mezunlar, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans diploması ve tarih öğretmeni Unvanı ile ortaöğretim derecesine sahip kurumlarda görev yapmak üzere mezun olmaya başlamıştır.  Anabilim dalı 2010 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Anabilim dalında normal öğretim verilmekte olup ikinci öğretim programı bulunmamaktadır. 154 lisans düzeyinde öğrencinin eğitim gördüğü anabilim dalı lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerin akademik kariyer yapabilmesi ve tarih eğitimi alanında kendisini yetiştirmesini sağlamak amacıyla tarih eğitimi alanında tezli yüksek lisans programına da sahiptir. ALES ve geçerli olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı alan adaylar açılan kontenjan dahilinde bu lisans üstü programa da kayıt yaptırabilmektedirler.

Tarih eğitimi anabilim dalının temel amacı orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarına tarih öğretmenleri yetiştirmektir. Fakat program mezunları tarih eğitimi alanında akademik kariyerlerini tamamlayarak eğitim fakültelerinin ilgili programlarında akademisyen olarak da görev alabilmektedirler. Tarih eğitimi anabilim dalından gerekse diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarından ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümlerinden mezun olup da akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere de akademik düzeyde (Tezli Yüksek Lisans) eğitim imkânı sunarak, arşivlerde ve kütüphanelerde çalışabilecek kapasiteye ve bilgiye sahip elemanlar yetiştirmek programın amaçlarındandır.

Lisans eğitimi 4 yıldır. Toplam 175 krediden oluşan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersleri alan öğrenci 4. sınıfta Anabilim Dalımız tarafından uygun görülen bir orta öğretim kurumunda stajını tamamlamak zorundadır.

Tezli Yüksek Lisans: Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Tarih Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Anabilim dalı, Yüksek öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu şartlara göre öğrenci almaktadır.  İki dönemden oluşan ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenci tez dönemine geçebilir. Tez çalışmasını başarıyla bitiren öğrenciler Tarih Eğitimi alanında uzmanlık derecesi alırlar. Aynı alanda doktora eğitimi alabilme hakkını kazanırlar.

Anabilim Dalımızda 1 adet kütüphane mevcuttur. Dersler tam donanımlı sınıflarda işlenmekte olup, alanlarında uzman ve tecrübeli akademisyenler tarafından verilmektedir. Öğrenciler yaşadıkları sorunları danışman hocalarının belirlemiş olduğu gün ve saatlerde paylaşabilmekte, birlikte çözüm yolları aramaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz her yıl düzenli olarak Anabilim Dalı’mız tarafından düzenlenen eğitim amaçlı her türlü etkinliğe (gezi, sempozyum, sergi, çalıştay vb.) katılmaktadır.

Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.