Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları

COĞRAFYA

Dahili Tel.

E-posta

Doç.Dr.Sabri Karadoğan (A.B.D. Başkanı)

8930

skaradogan@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Aydoğan Meşeli

8924

ameseli@dicle.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Salman ÖZÜPEKÇE 

 

TARİH

Dahili Tel.

E-posta

Yrd. Doç Dr.Serkan SARI (A.B.D. Başkanı)

8931

sari@dicle.edu.tr
Yrd. Doç Dr.Bedrettin KOLAÇ

 

 

Yrd. Doç Dr.Serdar ERKAN

8934

erkans@gazi.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Tuba KORHAN

8932
Öğr. Gör.Abdurrahim DOĞRU

 

abdurrahimdogru@hotmail.com

Öğr. Gör.Seyit Ahmet ATAK

8929

nice1971@hotmail.comArş. Gör.Muhammet CANSIZ

8934

cansizmuhammet@gmail.com

Arş. Gör.Davut ADLIĞ

8932

tarihci-davut@hotmail.com

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

Dahili Tel.

E-posta

Prof. Dr.Sadettin ÖZÇELİK (A.B.D.-Bölüm Başkanı)

8875

sozcelik@dicle.edu.tr

Prof. Dr.İdris KADIOĞLU

8868

ikadioglu@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Münir ERTEN (Emekli Öğr. Üyesi)

8858

merten@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Burhan BARAN

8809

b.baran@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr.Mustafa YİĞİTOĞLU

8927

myigitoglu@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr.Ayşe SAĞLAM

8841

as.aysesaglam@gmail.comArş. Gör.Faruk ASMA

8871

faruk.asma@gmail.com
 

TÜRKÇE EĞİTİMİ

Dahili Tel.

E-Posta

Prof. Dr. Halil ÇEÇEN (A. B. D. Başkanı)

8844

hcecen@dicle.edu.tr

Doç. Dr.  M. Abdulbasit SEZER

8869

absezer@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ahmet BAŞKAN

8946 

ahmet.baskan@dicle.edu.tr
 


 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dahili Tel.

E-Posta

Doç. Dr. Hatip YILDIZ (A.B.D. Başk.)

8899

hatipyildiz@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. M. Remzi YARDIMCI

8883

remziyardimci@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Dr. Melehat GEZER

8895

melehat_gezer@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Özcan EKİCİ

8892

ozcan44@hotmail.com

Arş. Gör. İsmail AYHAN

8908

ayhanismail01@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Emel DEMİR GÖRÜR

8908 

emeldemirgorur@gmail.com

Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRÜR

8908 

halilibrahimgorur@gmail.com

Arş. Gör. Abdüsselam ERTEKİN

8908 

selam008@gmail.com

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.