Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Coğrafya Eğitimi
Coğrafya Eğitimi ABD 1981 yılında kurulmuştur.  İlk mezunlarını ise 1985 yılında vermiştir. 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmaları kapsamında ana bilim dalında eğitim 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının başlangıcıyla birlikte ana bilim dalında eğitim-öğretim süresi tekrar 4 yıla indirilmiştir.  Bölümde yüksek lisans dersleri de verilmekte olup henüz doktora programı bulunmamaktadır.

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ile ilgili konularda bilimsel bilginin yanı sıra öğretmen yeterliklerini kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Son üç dönemde öğrenciler çeşitli okullarda stajlara giderek öğretmenlik mesleğini tecrübe etmektedirler. Bunun yanında coğrafyanın geniş bir ders içeriği vardır. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) fiziki coğrafyanın temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafyada ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi ve ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Bunların yanı sıra coğrafya eğitimi konularını içeren öğretim yöntemleri ve eğitim dersleri işlenmektedir.

Bölümde, vize ve final olmak üzere dönemde iki sınav yapılmaktadır. Vize sınavlarının %40'ı final sınavlarının da %60'ı alınır. İki sınavdan 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrenci başarılı sayılır. Ancak final sınavından 60 puandan aşağı düşmemesi gerekmektedir. Vize sınavı yüksek de olsa bir öğrenci final sınavından 60 puandan düşük aldıysa dersi vermiş sayılamaz.  İlgili öğretim elemanın dersi işleyiş yöntemi ve dersin içeriğine göre ödev ya da ders anlatımları gibi katkılara notlar da verilebilmektedir.

Bazı dersleri önceden almış öğrenciler bu derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.