Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro

Biyoloji Eğitimi A.B.D. Öğretim Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili -Tel.

Prof.Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

8866

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr

8867

Prof.Dr.

Ramazan DEMİR

rdemir@dicle.edu.tr

8870

Prof.Dr.

Şennur KETANİ

sketani@dicle.edu.tr

8865

Doç.Dr.

İ.Ümit YAPICI

uyapici@dicle.edu.tr

8907

Doç.Dr.

Murat HEVEDANLI

murathevedanli@dicle.edu.tr

8863

Doç.Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

8861

Dr.Öğr.Üyesi

H.Hakan İNCE

hakanince@dicle.edu.tr

8876

Dr.Öğr.Üyesi

Sadreddin TUSUN

sadreddin.tusun@gmail.com

8843

Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. Öğretim Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili -Tel.

Prof.Dr.

Sait YÜCEL

syucel@dicle.edu.tr

8888 

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.

Mehmet DOĞRU

mdogru@dicle.edu.tr

8895 

Prof.Dr.

Yalçın TONBUL

ytonbul@dicle.edu.tr

8894 

Doç.Dr.

Hülya ASLAN EFE

hulyaefe@dicle.edu.tr

 8872

Doç.Dr.

Medeni AYKUT

medeni.aykut@dicle.edu.tr

8885

Doç.Dr.

Remziye GÜZEL

remziye.guzel@dicle.edu.tr

8951 

Doç.Dr.

Reyhan GÜL GÜVEN

rgguven@dicle.edu.tr

8886 

Doç.Dr.

Yusuf Selim OCAK

yusufselim@dicle.edu.tr

8889 

Dr.Öğr.Üyesi

Cihat DEMİR

doctorcihatdemir@gmail.com

8884 

Dr.Öğr.Üyesi

Kerem SÜTÇÜ

ksutcu@dicle.edu.tr

 8862

Dr.Öğr.Üyesi

M. Fatih GENİŞEL

mfgenisel@dicle.edu.tr

 

Öğr.Gör.

Nametullah SÜER

namet@dicle.edu.tr

 8873

Arş.Gör.Dr.

Gonca ÇAKMAK

gcakmak@dicle.edu.tr

 8845

Arş.Gör.Dr.

Nurcan KELEŞ

nurcan.keles@dicle.edu.tr

 8845

Fizik Eğitimi A.B.D. Öğretim Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili -Tel.

Prof.Dr.

Selahattin GÖNEN

sgonen@dicle.edu.tr

8819

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

8905

Prof.Dr. 

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

8821

Prof.Dr. 

M. Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

8945

Doç.Dr.

Işık Yeşim DİCLE ERDAMAR

ydicle@dicle.edu.tr

8878

Doç.Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

8937

Doç.Dr.

Ömer ÇELİK

celiko21@yahoo.com

8820

Dr.Öğr.Üyesi

M. Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

8877

Kimya Eğitimi A.B.D.  Öğretim Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili -Tel.

Prof.Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

8917

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.

Bilsen TURAL

bilsentural@gmail.com

8915

Prof.Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

8910

Prof.Dr.

Giray TOPAL

gtopal@dicle.edu.tr

8911

Prof.Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

8913

Prof.Dr.

Servet TURAL

servet.tural@hotmail.com

8916

Doç.Dr.

İbrahim Aziz YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

8918

Doç.Dr.

Gülbahar AKKAYA SAYĞILI

gb.akkaya@gmail.com

8911

Arş.Gör.Dr.

Duygu BİLEN KAYA

dbk1976@gmail.com

8914

Matematik Eğitimi A.B.D. Öğretim Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili -Tel.

Doç.Dr.

Tamer KUTLUCA

tkutluca@dicle.edu.tr

8881

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.

Erhan PİŞKİN

episkin@dicle.edu.tr

8902

Doç.Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

8897

Doç.Dr.

Kemal ÖZGEN

kemal.ozgen@dicle.edu.tr

8993

Doç.Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

8984

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet AYDIN 

mehmet.aydin@dicle.edu.tr

8982

Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa İLHAN

mustafa.ilhan@dicle.edu.tr

8861

Dr.Öğr.Üyesi

Veysel BUTAKIN

vbutakin@dicle.edu.tr

8948

Dr.Öğr.Üyesi

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

8955

Doç.Dr.

Yılmaz ZENGİN

yilmaz.zengin@dicle.edu.tr

8980

Öğr.Gör.

Muhammed Faysal AKIN

akinff@dicle.edu.tr

8873

Arş.Gör.Dr.

Ahmet ÖTELEŞ

aoteles@dicle.edu.tr

8949

Arş.Gör.Dr.

Ali İhsan MUT

aliihsan.mut@dicle.edu.tr

8981

Arş.Gör.Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

ndokumaci@dicle.edu.tr

8845

Arş.Gör.

İsmail KESKİN

ikeskin@dicle.edu.tr

8957

Arş.Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

8892

Arş.Gör.

Tuğba ÖRNEK

tugbanergiz@gmail.com

8957

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.