Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Genel Bilgiler
Tarihçe:
1962 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü adıyla Türkçe ve Fen Bilgileri Öğretmeni yetiştiren iki yıllık bir yüksekokul olarak eğitim öğretim faaliyetine başlanmıştır. 1970 yılında ise eğitim öğretim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1978 yılında Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulu adıyla lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren dört yıllık bir yüksek okula dönüştürülmüştür. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi olarak Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan bir fakülte olmuştur. 1998 yılında öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılından bu yana mezun vermektedir.
Puan Türü:
Üniversite giriş sınavında alınan MF-1 puan türü ile öğrenci alınmakta olup öğretim süresi dört yıldır.
Öğrenci Sayısı: 
Her yıl 41 öğrencilik bir kontenjan mevcuttur.
İş Alanları:Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumlarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.
Amaçlar
Milli eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler doğrultusunda matematik öğretim programının yaklaşımına uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini uygulayabilen; matematik dersi öğrenme alanlarına ilişkin yeterliklere sahip; matematik dersinin gerektirdiği matematiksel düşünme, akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapabilen; öğrencilerin matematik öğretim sürecindeki gelişimlerini izleyip değerlendirebilen; öğrencileri, ailelerini ve okulun bulunduğu çevreyi tanıyan ve onları eğitim sürecine katabilen, mesleği ile ilgili mevzuata uygun hareket ederek sürekli kendini ve mesleğini geliştirebilen matematik öğretmenlerinin yetişmesi amaçlanmaktadır.
Açılan Programlar
Lisans: Ana bilim dalımız bünyesinde faaliyet gösteren iki lisans programı mevcuttur. Bu programları başarıyla tamamlayan öğrenciler aynı programda ya da başka programlarda yüksek lisans programlarına başvurabilir.

                Matematik Öğretmenliği Programı            : Öğrenim süresi dört yıldır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmaya hak kazanırlar.

                İlköğretim Matematik Öğretmenliği          : Öğrenim süresi dört yıldır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, ilköğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans Programı: Yüksek lisans programımız 2014-2015 akademik yılında açılmıştır.

Araştırma Faaliyetleri
Öğretmen eğitimi
Öğrenme-öğretme kuram, yaklaşım ve stilleri
Matematik alanına ilişkin yeterlikler, tutumlar ve davranışlar
Pedagojik alan ve alan eğitimi bilgisi
Ölçme ve değerlendirme
Eleştirel düşünme
Problem çözme
Öğrenme stilleri
Bağlam temelli öğrenme
Öğretmen inanışları
Bilgisayar destekli matematik öğretimi
Matematiksel analiz
Uygulamalı matematik
Soyut cebir ve sayılar teorisi
Olasılık ve İstatistik
OLANAKLAR
Akıllı tahtalı sınıf
Projeksiyon ve bilgisayarlı sınıf
Bilgisayar Laboratuvarı
Matematik LaboratuvarıBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.