Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi
GENEL BİLGİLER
Tarihçesi:

Eğitim Fakültesi 1962 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü adı altında Türkçe ve Fen Bilgileri Öğretmeni yetiştiren iki yıllık bir Yüksekokul olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1970 yılında eğitim-öğretim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 1978 yılında ‘’Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulu’’ adı altında Lisans düzeyinde dört yıl öğretmen yetiştiren bir yüksek okula dönüştürülmüştür. 1982 yılında ise Eğitim Fakültesi adı altında Dicle Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1998 yılında eğitim-öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılından beri mezun vermektedir.

Puan türü: Üniversiteye giriş sınavında YGS puan türü ile öğrenci almaktadır. Öğrenciler,  kimya öğretmeni olmak ve kimya eğitimi alanında lisansüstü eğitim görmek için bölümümüzü tercih ederler. Öğrenci sayısı: 200 Mezun olan öğrenciler,  kimya öğretmenliğine atanırlar. Ayrıca özel sektörde (kolej ve dershane vb.) çalışabilirler.

Temel amaç:
Bilimsel anlayışlı, üretken, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, mesleki yeterlilik ve etik sorumluluk kazanmış, bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını inceleyen, çözüm önerileri geliştiren ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirmektir.
Özel amaç: Kimya Eğitimi dalında ülkemizin ve dünyanın önemli eğitim sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vererek üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun ve bireylerin paylaşımına sunan öğretmenler yetiştirmektir.

Lisans Başarı Ölçütü: 

Lisans eğitimi 2014 yılında yapılan değişiklik doğrultusunda 4 yıl olup, mezun olma ölçütü her dersten en az 60(altmış) geçer not almaktır. 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

- Adsorpsiyon, nanogözenekli karbonlar, çevre.
- Kiral bileşiklerin sentezi ve rezolüsyonu
- Ligand ve kompleks sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları
- Amino asit türevlerinin  rezolüsyonu
- Nanopartiküllerin manyetik özellikleri
- Kimya Eğitiminde web tabanlı uygulamalar

ANABİLİMDALI OLANAKLARI OLANAKLAR

Laboratuvarlar
Bir öğrenci laboratuvarı
Dört araştırma laboratuarı
Bir cihaz laboratuarı
Bir kimya deposu
Laboratuarlarda bulunan cihazlar:

-Yüksek Basınçlı Kromotografi Cihazı(HPLC)
- Fourier Transform-Infrared (FT-IR)
-Ultra Viyole-Visible(Uv-Vis)
- Atomik Absorpsiyon spektrofotometreleridir(AAS)
-Rotary Evaporator
-Kül Fırını

-Saf Su Cihazı

-Etüv
-Vakumlu Etüv

-Erime Noktası Tayini Cihazı

-Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı
-Sıcak Su Banyoları
-Kriyostat
-Karbon Fırını
-Hassas Terazi
-pH metre

BÖLÜMDE VERİLEN DERSLER

1. SINIF     I. Yarıyıl

 

1. SINIF      II. Yarıyıl

Temel Kimya I

Temel Kimya II

Temel Kimya Lab.I

Temel Kimya Lab.II

Temel Fizik I

Temel Fizik II

Genel Matematik I

Genel Matematik II

Eğitim Bilimine Giriş

Gelişim Psikolojisi

Türk Dili I

Türk Dili II

Ata. İlke. ve İnkılap Tarihi I

Ata. İlke. ve  İnkılap  Tarihi II

Yabancı Dil I

Yabancı Dil II

 

2. SINIF           I. Yarıyıl

 

 

2. SINIF             II. Yarıyıl

Analitik Kimya I

Analitik Kimya II

Analitik Kimya Lab. I

Analitik Kimya Lab. II

Fizikokimya I

Fizikokimya II

Genel Biyoloji I

Genel Biyoloji II

Seçmeli I

Seçmeli II

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşım

Program Geliştirme ve Öğretim

 

3. SINIF               I. Yarıyıl

 

 

3. SINIF              II. Yarıyıl

Anorganik Kimya I

Anorganik Kimya II

Organik Kimya I

Organik Kimya II

Analitik Kimya III

Fizikokimya III

Fizikokimya Lab. I

Fizikokimya Lab. II

Seçmeli III

Seçmeli IV

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarım

 

4. SINIF               I. Yarıyıl

 

4. SINIF              II. Yarıyıl

Biyokimya I

Biyokimya II

Organik Kimya III

Anorganik Kimya III

Organik Kimya Lab. I

Organik Kimya Lab. II

Seçmeli V

Seçmeli VI

Sınıf Yönetimi

Ölçme ve Değerlendirme

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri II

 

5. SINIF             I. Yarıyıl

 

5. SINIF                II. Yarıyıl

Bilgisayar I

Bilgisayar II

Biyokimya Lab.

Orta Öğretim Deneyleri

Seçmeli VII

Seçmeli IX

Seçmeli VIII

Seçmeli X

Okul Deneyimi

Öğretmenlik Uygulaması

Rehberlik

Enstrümantal Analiz

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.