Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fizik Eğitimi
GENEL BİLGİLER
Fizik Öğretmenliği anabilim dalı 1959 -1962 iki yıllık FKB Eğitim enstitüsü bünyesindeyken, 1962-1979 yılları arasında eğitim-öğretim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. 1979- 1998 yılları arasında eğitim fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1998’ den günümüze kadar ise eğitim- öğretim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İlk mezunlarını 1961 yılında eğitim enstitüsü bünyesindeyken vermiştir. Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı şu andaki mevcut öğrenci sayısı 1. sınıfta 38, 2. sınıfta 41, 3.sınıfta 14 ve 5. sınıfta 20 kişi olmak üzere toplam 141’dir. Mezun olan öğrenciler milli eğitim ve çeşitli özel eğitim kurumlarında fizik öğretmeni olarak çalışma olanaklarına sahiptirler. Fizik ve fizik öğretimi ile ilgili olarak bilgi, beceri kazanmak isteyen bireylerin fizik eğitimi anabilim dalını tercih etmesi gelecekte etkili bir fizik öğretmeni olmaları açısından isabetli olacaktır.
AMAÇLAR
Anabilim Dalı olarak amacımız, kişisel ve mesleki değerler açısından öğrencileri birey olarak gören, sosyal ve kültürel farklılıklarını ve ilgilerini dikkate alarak en yüksek düzeyde öğrenmeleri ve gelişmeleri için uğraş veren, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan, öz değerlendirmeler yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba harcayan, yeni bilgi ve fikirlere açık, kendisini ve kurumu geliştirmede etkin rol oynayan, mesleği ile ilgili mevzuatı izleyerek bunlara uygun davranan, Türk Millî Eğitim Sistemi’nin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef, ilke ve tekniklerini bilen ve uygulayan öğretmenler yetiştirmektir.
AÇILAN PROGRAMLAR
Lisans : Fizik öğretmenliği anabilim dalında lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir.  Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplam 197 kredi ve diploma mezuniyet notu 60 veya üstü olması şartı gerekmektedir.Yüksek Lisans: Yüksek lisans programı mevcut değil.Doktora: Doktora Programı mevcut değil.
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Fizik Eğitimi,  Katıhal Fiziği,  Atom ve Molekül Fiziği
OLANAKLAR
Fizik anabilim dalında elektrik ve manyetizma laboratuarı, mekanik laboratuarı, elektronik laboratuarı ve temel fizik laboratuarı mevcuttur.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.