Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Biyoloji Eğitimi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

GENEL BİLGİLER

Eğitim Fakültesi 1962 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü adı altında Türkçe ve Fen Bilgileri Öğretmeni yetiştiren 2 yıllık bir Yüksekokul olarak bugünkü Süleyman Nazif İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğretime başlamıştır. 1967 yılında bu binanın Tıp Fakültesi’ne verilmesi ile bugünkü Anadolu Lisesi’nin binasına taşınmış, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilgisi bölümleri olmak üzere 4 bölümle eğitim-öğretime devam etmiş ve iki yıl sonra İstasyon Caddesi üzerindeki binasına nakledilmiştir. Daha sonra 1978–1979 Öğretim yılında “Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulu” adı altında Lisans Düzeyinde (4 yıl) Öğretmen yetiştiren bir Yüksekokula dönüştürülmüştür. Eğitim Enstitüsü 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 20.07.1982 tarihinde Eğitim Fakültesi adı altında Dicle Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fen Bilgisi Bölümü’nün ismi daha sonra OFMAE olarak değiştirilmiş olup halen Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı bölüme bağlı olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. 4 yıllık eğitim veren Fen Bilgisi Bölümü’ne bağlı Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı ilk mezunlarını 1986 yılında vermiştir. Daha sonra anabilim dalındaki eğitim süresi 5 yıla çıkartılmıştır. MF-2 puan türünde öğrenci almaktadır. Özellikle doğa ve canlılarla ilgilenmeyi seven ve bilgilerini bir sonraki kuşaklara aktarmak isteyen öğrenciler bu birimi tercih etmektedirler. Anabilim Dalı’nın yaklaşık öğrenci sayısı 170’dir. Mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak devlet okulları ile özel eğitim kurumları ve özel dershanelerde istihdam edilmektedir.

AMAÇLAR

Biyoloji Anabilim Dalının temel amacı sağlıklı bir biyoloji alan eğitimi ve biyoloji alan bilgisi alan öğrenciler yetiştirmektir. Bu öğrenciler içerisinden çok sayıda öğrencimiz lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Lisans Başarı Ölçütü: 

Lisans eğitimi 2014 yılında yapılan değişiklik doğrultusunda 4 yıl olup, mezun olma ölçütü her dersten en az 60(altmış) geçer not almaktır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Öğrencilerin öğretmenlikte karşılaşacağı temel problemler, eğitim-öğretimin daha sağlıklı yürütülebilmesi için yeni projeler vs.

OLANAKLAR

1 adet pedagojik çalışmaların yürütüldüğü laboratuar,

1adet deneysel ve mikroskobik çalışmaların yürütüldüğü öğrenci laboratuarı,

1 adet de araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

Ayrıca; fakülte öğrencilerinin yararlandığı bilgisayar derslerinin yürütüldüğü teknoloji laboratuarlarımız bulunmaktadır..

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I. DÖNEM

II. DÖNEM

Genel Biyoloji I

Genel Biyoloji II

Genel Biyoloji Lab.I

Genel Biyoloji Lab. II

Matematik I

Matematik II

Temel Kimya I

Temel Kimya II

Temel Kimya Lab. I

Temel Kimya Lab.II

Eğitim Bilimine Giriş

Gelişim Psikolojisi

Türk Dili I

Türk Dili II

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi I

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi II

Yabancı Dil I

Yabancı Dil II

III. DÖNEM

IV. DÖNEM

Sitoloji

Histoloji

Sitoloji  Lab.

Histoloji Lab

Bilgisayara Giriş

Bit.Mor.Ve Anatomisi

Bilgisayar Lab.

Bit.Mor.Ve Anat.Lab.

Organik Kimya I

Organik Kimya II

Fizik I

Fizik II

Bilim Tarihi

Program Geliştirme Ve Öğretim

Öğrenme-Öğret. Kur.ve Yakl.

Özel Öğretim Yöntemleri I

V. DÖNEM

VI. DÖNEM

Omurgasız Hayvan Sist.

Omurgalı Hayvan Sist.

Omurgasız Hayvan Sist. Lab

Omurgalı Hayv.Sist.Lab.

Biyokimya I

Biyokimya II

Mikrobiyoloji I

Mikrobiyoloji II

Mikrobiyoloji Lab. I

Mikrobiyoloji Lab. II

Özel Öğretim Yöntemleri

Ekoloji

Türk Eğit.Sist.ve Okul.Yönet.

Öğretim Tek.ve Mater. Tasarımı

VII. DÖNEM

VIII. DÖNEM

Genetik I

Genetik  II

Genetik Lab. I

Genetik Lab. II

Hayvan Fizyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Hayvan Fizyolojisi Lab.

Bitki Fizyolojisi Lab.

Tohumsuz Bit.Sist.

Tohumlu Bit.Sist.

Tohumsuz Bit.Sist.Lab.

Tohumlu Bit.Sist.Lab

Biyoistatistik I

Biyoistatistik II

Sınıf Yönetimi

Ölçme Ve Değerlendirme

IX. DÖNEM

X. DÖNEM

İnsan Anatomisi

Moleküler Biyoloji

İnsan Anatomisi Lab.

Moleküler Biyoloji Lab

Çevre Biyolojisi

Evrim

Alan Eğitim. Araştırma Projesi

Seçmeli Ders

Okul Deneyimi

Öğretmenlik Uygulaması

Rehberlik

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.