Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Danışmanları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Danışmanları

 

Arş.Gör. M. Özgür KELEŞ

1.Sınıf

Öğr.Gör. M. Faysal AKIN

2.Sınıf

Öğr.Gör. M. Faysal AKIN

3.Sınıf

Arş.Gör.Dr. Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

4.Sınıf (A şubesi)

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İLHAN

4.Sınıf (B şubesi)

 

 

            Matematik Öğretmenliği Programı Danışmanları

Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz ZENGİN

1.Sınıf

Arş.Gör. İsmail KESKİN

2.Sınıf

Arş.Gör.Dr. Ali İhsan MUT

3.Sınıf

Arş.Gör.Dr. Ahmet ÖTELEŞ

4.Sınıf

Arş.Gör. İsmail KESKİN

5.Sınıftan uzatanlar

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.