Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Danışmanları

Arş.Gör.Dr. Gonca ÇAKMAK

1.Sınıf

Arş.Gör.Dr. Nurcan KELEŞ

2.Sınıf

Öğr.Gör. Nametullah SÜER

3.Sınıf 

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ASLAN EFE

4.Sınıf (A şubesi)

Dr.Öğr.Üyesi Kerem SÜTÇÜ

4.Sınıf (B şubesi)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.