Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi

GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Anabilim Dalımız 1998 yılında Fen Bilgisi öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

LYS (MF2) puanı ile öğrenci kabul edilmektedir ve eğitim-öğretim 4 yıllık bir süreci kapsamaktadır.

Şuan anabilim dalımızın normal ve ikinci öğretim (4. Sınıf) olmak üzere toplam 6 sınıfı, yaklaşık 250 öğrencisi bulunmaktadır.

Bu programdan mezun olanlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Lisans programını tamamlayanlar, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı derecesi ve öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Anabilim dalımız mezunları Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okullarında ve özel eğitim kurumlarında ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Okullarında Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.

AMAÇLAR

Fen Bilgisi lisans programının temel amacı ilköğretimde görev alacak Fen ve Teknoloji Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik bilgisi ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırmaktır. Anabilim dalımız, ortaokul düzeyi (5., 6., 7. ve 8. sınıflar) için fen ve teknoloji öğretmeni yetiştirme amacındadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip fen bilgisi öğretmeni adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Fen bilimlerini her yönü ile kavrayıp anlayan, sürekli öğrenen ve bilimin geçmişte ve günümüzde insan hayatında taşıdığı önemi bilerek gelecek nesillere fen eğitimi verecek öğretmenler yetiştirmek anabilim dalımızın hedefidir.

AÇILAN PROGRAMLAR

Lisans Programı:  4 yıl (Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı)

Lisans programından mezun olabilme koşulları 

1. Dicle Üniversitesi. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,

2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 153 kredi (240 AKTS) ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programı: Ayrıca yüksek lisans programımız 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren açılmıştır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Anabilim dalı bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları ve özgeçmişleri için Akademik Kadro menüsünü kullanabilirsiniz.

OLANAKLAR

Öğretim etkinliklerimizde fakültemizin fen bilgisi laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı ve teknoloji sınıfları kullanılmaktadır. Görselliğin ön planda olduğu dersler için dizayn edilmiş bilgisayar destekli projeksiyon cihazı donanımlı sınıflar bulunmaktadır. Anabilim dalı öğrencileri Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.