Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği

GENEL BİLGİLER

1983-1984 eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eğitim Yüksekokulu, 1984-1985 eğitim öğretim yılında, 2 yıllık bir eğitim sonucu, ilk sınıf öğretmeni mezunlarını vermiştir.  1987 yılında eğitim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1992 yılında Sınıf Öğretmenliği programı; Ziya Gökalp Eğitim Fakültesine, 1998’ de ise Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim bölümüne bağlanmıştır. Sınıf Öğretmenliği Programı eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine hala Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 6 birinci öğretim, 6 ikinci öğretim şubesi olarak devam etmektedir. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında birinci öğretimde 291, ikinci öğretimde 282 olmak üzere toplam 573 öğrenci bulunmaktadır. Bu programa öğrenciler,  LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)’ den aldıkları TM-2 puan türüne göre alınmaktadır. Mezun öğrenciler kamuya ya da özel sektöre ait eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

AMAÇLAR

Programın temel amacı, öğretmen adaylarına, etkili bir sınıf öğretmeninin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

AÇILAN PROGRAMLAR

Lisans Programının süresi 4 yıldır.

Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

Mezun olabilmek için, öğrencilerin 240 AKTS’ lik [192 (190-195) AKTS zorunlu ders ve 48 (45-50) AKTS seçmeli ders]  ders almış olmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Programı: Ayrıca yüksek lisans programımız 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren açılmıştır.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Anabilim dalı bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları ve özgeçmişleri için Akademik Kadro menüsünü kullanabilirsiniz.

OLANAKLAR

Bu programa devam eden öğrenciler, eğitim fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı ve kütüphaneden yararlanabilmektedirler.

D.Ü. Sınıf Öğrt. Lisans Programı Dersleri
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.