Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Anabilim Dalları

a.    Genel Bilgiler:

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümüz; Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi olarak iki anabilim dalından oluşmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Resim-İş Öğretmenliği programı verilmektedir. Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim Dalı’na, birinci aşaması desen, ikinci aşaması imgesel tasarım olan  iki aşamalı bir yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Anabilim Dalı'nda 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile, seçmeli dersler mevcuttur. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda; Resim ve Grafik Tasarım Anasanat Atölye dersleri verilmektedir. Binada derslik olarak bir Heykel, bir Seramik, iki Grafik Tasarım, üç Resim, bir Baskıresim ve bir Temel Tasarım Atölyesi mevcuttur. Ayrıca Anabilim Dalı bünyesinde bir Sanat Galerisi yer almaktadır. Bu galeride öğretim yılı boyunca öğretim elemanları ve öğrencilerin sergileri gerçekleşmektedir.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümüz; Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencileri ve öğretim elemanları, anlaşmalı üniversiteler ile Erasmus, Mevlana ve Farabi Öğrenci Değişim Programları’ndan yararlanabilmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz lisans eğitiminden sonra Görsel Sanatlar öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve Özel Kolejlerde görev alabilmekte; akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler ise yüksek lisans ve doktora yapma olanağına sahip olabilmektedir. Mezun öğrencilerimiz farklı üniversitelerde akademik personel olarak; kamu kuruluşlarında, özel sektörde görsel iletişim uzmanı, reklamcı veya tasarımcı olarak çalışabilmektedirler.

 

                                               i.     Tarihçe:

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümüz; Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi olarak iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Resim-İş Eğitimi 1992 yılından bu yana aktif bir şekilde lisans eğitimine başlamıştır. Bu tarih itibariyle öğrencilerimiz Anasanat Dalı olarak Resim eğitimi alabilmekteyken, 2017 yılında Resim-İş Eğitimi bünyesinde Anasanat Dalı olarak Grafik Tasarım açılmıştır. Şu anda öğrencilerimiz tercihe göre bu iki Anasanat Dalı’ndan birinde eğitim görerek mezun olmaktadır.

 

                                             ii.     Misyon:

Bölümümüz öğrencilerinin sanatsal becerilerini, düşünsel vizyonlarını geliştirerek; sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilen ve bu etkinlikleri yönetebilen, alanında üst düzey bilgiye sahip, sanatçı kişiliği oluşmuş ve bunu geliştiren, özgüvenli ve çağdaş birer Görsel Sanatlar öğretmeni adayı olarak mezun olmalarına imkan vermek.

 

                                            iii.     Vizyon:

Görsel Sanatlar Öğretmeni olabilme yeterliğini kazanmış, sanat yapabilme ve sanatı sevdirebilme yetisine sahip, insan ilişkilerinde yapıcı, empati kurabilen, bilgiyi aktarabilmede yeterli donanımları edinmiş; aynı zamanda, ülke sanatına yön verebilecek, günceli izleyen ve paylaşabilecek yetenekte öğretmenler yetiştirebilmek.

 

                                            iv.     Kalite Politikası:

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak;

·      Başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün paydaşlarımızın memnuniyeti,

·      Süreç merkezli eğitim-öğretim,

·      Disiplinli bir şekilde gözleme dayalı sürekli güncelleme ve  geliştirme alışkanlığı,

·      Mevcut olanakların etkin kullanımı.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.