Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro

ÜNVANI

ADI-SOYADI

E-POSTA

DAHİLİ

Prof. Dr.

Ali Osman ALAKUŞ

aliosman@dicle.edu.tr

8969-8697

Doç. Dr.

F. Evren DAŞDAĞ

evrendasdag@dicle.edu.tr

8978

Doç. Dr.

İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

8966

Öğr. Gör.

A. Samet AYDIN

saydin@dicle.edu.tr

8963

Öğr. Gör.

Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

8976

Öğr. Gör.

Barış AYDIN

baris.aydin@dicle.edu.tr

8964

Öğr. Gör.

E. Serkan HAKERİ

eserkan.hakeri@dicle.edu.tr

8962

Uzman

Lerzan SAYA

lsaya@dicle.edu.tr

8961

Arş. Gör.

M. Meral YAĞÇI TURAN

muniremeral@gmail.com

8965
 

 

 

 

Bölüm Sekreteri

Abdulbaki YILDIZ

bakiyildiz2162@gmail.com

8968

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.