Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
GENEL BİLGİLER
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, 1982 YÖK Reformuyla Eğitim Bilimleri Bölümü’nün bir alt anabilim dalı olarak tanımlanmış ve Fakülte akademik örgütlenmesindeki yerini almıştır.
AMAÇLAR
Anabilim Dalının işlevleri Eğitim Bilimleri Bölümü uhdesindeki lisans ve lisansüstü düzeylere ait psikolojik hizmetler alanıyla ilgili araştırma-öğretim-sürekli eğitim etkinliklerini sürdürmektir.
AÇILAN PROGRAMLAR
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Anabilim Dalının eğitim-öğretim etkinlikleri Eğitim Bilimleri Bölümü’nün etkinlik programı çerçevesinde; öğretmen yetiştiren lisans programları için Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerini, değişik kaynak fakültelerden mezunları öğretmenlik mesleğine hazırlayan tezsiz yüksek lisans programlarını, doktora programları çerçevesinde ortak eğitim derslerini, eğitim alanında açılan tezli yüksek lisans programlarını yürütmek ve vaki taleplere göre değişik kamu kurumlarının hizmet-içi eğitim ihtiyacını karşılamaktır.
OLANAKLAR
__Ofisler                  : 1-4 kişilik ofisler_Seminer Odası  : 1 adet /20 kişilik/Ortak_Makine-Teçhizat: Kısmen yeterli donanım  sağlanmıştır / Bilgisayar,yazıcı vb._Lisansüstü derslerin büyük bölümü çalışma ofislerinde yapılmaktadır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.