Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
İdari Birimler
          
Yazı İşleri: Arzu İNAN Dahili: 8700
İSG / Evrak Kayıt: Alaaddin DENLİ Dahili: 8807


Web Tasarım / Bilişim / Öğrenci İşleri: Muhittin ÇAÇAN Dahili: 8814


Mali İşler:Erkan BİTER Dahili: 8812
Pedagojik Formasyon: Ayhan KARAKÜÇÜK Dahili: 8815

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.