Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme BölümüToprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
İki Yrd. Doçent bulunan Toprak Bölümü 2004 yılında kurulmuştur.
Toprak bölümünün amacı öğrencilere sürdürülebilir tarımsal üretim ve yaşam için gerekli
bilimsel bilgi ve uygulamayı öğretmektir.
Bölümün esas amacı lisans seviyesinde ders vermek, toprak verimliliği, bitki besleme ve
gübreleme konularında bilimsel araştırmalar yürütmektir.
Bu konularla ilişkili olarak bölümde; çeşitli kültür bitkilerinin beslenme statüsünün belirlenmesi,
bitki ve toprak analizleri ile besin element noksanlıklarının tespiti ve GAP bölgesine yönelik
gübreleme programları hazırlama gibi çalışmalar yapılmaktadır.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.