Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
TANITIM
Tarla Bitkileri Bölümünün temel amacı, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağ, lif, nişasta,
şeker, keyf, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayır -mera'ların yönetimi ve ıslahı
konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır. Bölüm 1993-1994 Eğitimöğretim yılında
lisans, 1997 yılında ise lisansüstü öğrencisi almaya başlamıştır.
Bölümde, 5 Profesör, 9 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17
Öğretim Elemanı mevcuttur. Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim
faaliyetlerinde kullanılan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanabilen 100 dekarlık deneme
alanı, 3500 dekarlık tohumluk üretim alanı, 1 adet sera, 1 adet 2 ton/saat kapasiteli tohum
temizleme ünitesi, traktörler ve tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.
Bölüm, ayrıca 2 adet modern laboratuara (yağ ve protein analiz ile tıbbi ve aromatik bitkiler)
sahiptir. Tarla bitkileri bölümü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve
ilçe müdürlüklerinde, tarımsal araştırma enstitülerinde ve ilgili diğer resmi kuruluşlarda,
tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerle ilgili özel sektör kuruluşlarında (yem,
şeker, konserve, salça, sigara vb.), tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel
kuruluşlarda ve girişimci olarak kendi işinde çalışabilmektedir.

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜM TANITIMI


İNDİRMEK İSTEDİĞİNİZ DERS İÇERİĞİNİ TIKLAYIN


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.