Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akademik Kadro

Prof. Dr.  Abdullah SESSİZ
 (Bölüm Başkanı )
Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT


BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bölümümüz 2004 yılında “Tarım Makinaları Bölümü” adı ile açılmış olup, 2015 yılında “Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü” adını almıştır. Bölümümüz kurulduğu tarihten itibaren bölge ve ülke tarımının kalkınmasına hizmet edecek araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümün temel amacı çalışma alanlarıyla ilgili mühendislik bilim ve teknolojilerini uygulayarak bitkisel ve hayvansal üretimdeki mekanizasyona ilişkin sorunların çözümlenmesini sağlamak, üretimi daha kolay ve verimli hale getirmek şeklinde özetlenebilir. Tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymak, ayrıca ülkemizde olmayan tarımsal mekanizasyon teknolojileri hakkında makina imalatçılarını ve üreticileri bilgilendirmekte bölümün amaçları arasındadır.

Bölümümüzün çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir;

ü  Toprak İşleme Mekanizasyonu,

ü  Ekim, Dikim ve Gübreleme Mekanizasyonu,

ü  Sulama Makinaları,

ü  Tarımsal Savaş Mekanizasyonu,

ü  Hasat-Harman, Hasat Sonrası İşlemler Mekanizasyonu

ü  Doğal Enerji Kaynakları,

ü  Tarımsal Elektrifikasyon,

ü  Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama,

ü  Hayvansal Üretimde Mekanizasyon

ü  Tarım Makinaları Tasarımı

ü  Tarım Traktörleri

Bölümümüz, 2011 yılından itibaren T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca kredili satış desteği verilen çeşitli tarım alet ve makinalarının deneylerini yapmaya ve raporlamaya yetkilendirilmiştir.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan lisans öğrencileri “Ziraat Mühendisi” unvanıyla T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım, onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde ve bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışabilmektedirler.

BÖLÜMÜMÜZCE VERİLEN DENEY RAPORLARI

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.