Ziraat Fakültesi
İ.K.S Amaçları

  İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

  1. Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
  2. Mali Raporların Güvenilirliği
  3. Yürürlükteki mevzuata uyum
  4. Varlıkların korunması
  5. Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
  6. Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
  7. Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
  8. Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.