Ziraat Fakültesi
İdari ve Teknik Personel

Ziraat Mühendisleri

Zir. Yük. Müh. Erdal BAYRAM
Zir. Yük. Müh. Muhammed Ali DAG
Zir. Yük. Süleyman KARAER


Bilgi Teknolojileri

Ubeydullah EKMEN

Teknik Hizmetler
M. Salih SUNA
Sıddık DAGGIBI

Özel Kalem
Özlem ÖZDEMİR
Erol ÇİFTÇİ

Evrak Kayıt

Fuat ÇELEBİ
M. Hanefi KAPLAN
 

Öğrenci İsleri

Selçuk BİÇER

Bölüm Koordinatörlüğü
 
Murat ÇAKI
Murat KAYACI
Emrullah KAYA

Personel İsleri ve Yazı isleri
Esma AYDIN
Derya SERİN
Yeşim DELİHASAN


Mali isler
Bİlhan DEMİR


Tas.Mal.Kay.Kont.Yet.
Bayram YILMAZ

Kütüphane
Mustafa KUŞKANADI

Destek Hizmetleri
 
Egemen ORMAN
Tahsin DABAN
Hüsamettin ATSIZ
Edip AYBAR
Mesut DURMAZ
Murat OZAN
Mehmet GÜNEŞ
M.Hatip OĞUŞ
Halime DOLU
Mehmet YILAN
Muzaffer YEL
Osman BAKİ


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.