Ziraat Fakültesi
İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

COSO PİRAMİDİ

İç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini gösterir. Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır.COSO KÜPÜ

İç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve faaliyetlerle ilişkisini gösterir. Faaliyet ve birimler, hedefler ve iç kontrolün unsurları bir küpün farklı yüzeylerini oluşturur ve ayrılmaz bir bütündür. Tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği, bilgilerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluk hedeflerine ulaşmak amacıyla iç kontrolün beş unsurundan yararlanır.


 

1.     Kontrol ortamı standartları  

1.       Etik değerler ve dürüstlük.

2.       Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

3.       Personelin yeterliliği ve performansı

4.       Yetki devri

2.     Risk değerlendirme standartları

1.       Planlama ve programlama

2.       Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

3.     Kontrol faaliyetleri standartları

1.       Kontrol stratejileri ve yöntemleri

2.       Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

3.       Görevler ayrılığı

4.       Hiyerarşik kontroller

5.       Faaliyetlerin sürekliliği

6.       Bilgi sistemleri kontrolleri

4.      Bilgi ve iletişim standartları

1.       Bilgi ve iletişim

2.       Raporlama

3.       Kayıt ve dosyalama sistemi

4.       Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5.      İzleme standartları

1.       İç kontrolün değerlendirilmesi

2.       İç denetim

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.