Ziraat Fakültesi
Eylem Planı Çalışma Grubu

Adı Soyadı                               Görevi

Doç. Dr. Ahmet BAYRAM         Dekan Yardımcısı 

Remzi ALPHAN                       İç hizmetler Şefi

Ubeydullah EKMEN                 Teknisyen

Esma AYDIN                            Veri Hazırlama ve Kontrol işlt.

Selçuk BİÇER                          Bilgisayar işletmeni


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.