Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Get Adobe Flash player
 

Dicle Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının Görev Alanına

Giren Konular;


1. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce gerçekleştirilecek her türlü inşaat ile ilgili teknik
hizmetleri yürütmek,
2. Üniversitemizde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek,
3. Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerini hazırlamak.
4. Yapı-tesis büyük onarım işlerinin ihalesini yapmak,
5. Sözleşme yapmak işe başlatmak,
6. Mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
7. İmar Kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışma yapmak,
8. Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek,
9. Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak.

Talep Sistemi Duyurusu
24.10.2014
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.