Yabancı Diller Yüksek Okulu
Kurs Veren Öğretim Elemanları
CAŞTEĞİN TURGUNBAYER 5076628003 jashtegin@gmail.com
DENİZ ERBİLGİN 5336352333 lamer99@hotmail.com
FERAT KAYA 5053868004 feratkaya78@hotmail.com
HASAN ATSIZ 5069763251 atsizhasan@hotmail.com
İBRAHİM ÇAPAR 5053895448 ibrahimcapar21@hotmail.com
İBRAHİM TUNİK 5387408934 itunik@hotmail.com
KADRİYE ERANTEPLİ 5057731860 eranteplikadriye@hotmail.com
M.SALİH NASREDDİNLER 5052658915 me55sam@hotmail.com
YASSER ABDY 5071584312 yasser.abdy@yahoo.com
ZANA YALÇINKAYA 5317920084 zanayalcinkaya@hotmail.com
ZÜMRA GÖKŞİN 04122411006/2283 zumra.goksin@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.