Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakülteleri
VETERİNER FAKÜLTELERİ

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi (AYDIN)
ADÜ Veteriner Fakültesi ilk olarak 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ ne bağlı olarak kurulmuş, 1992 yılında yapılan bir değişiklikle Adnan Menderes Üniversites..


Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)
Veteriner Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Haziran 1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30'uncu..

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (ERZURUM)
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Erzurum'da kurulmuş olup, 04 Ağustos 1999 tarihinde de kurucu D..

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (ANKARA)
Türkiye’de Veteriner Hekimliği eğitimi ilk kez 1842’de İstanbul’da Askeri Veteriner Okulu’nda başlamıştır. Daha sonra 1889 yılında Sivil Veteriner..

Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi (BURDUR)
Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi 3837 sayılı kanunla 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, eğitim-öğretime 1996-1997 yılında 30 öğrenci ile Ankara ..

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi (KAYSERİ)
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.02.1995 tarihli toplantısında Veteriner Fakültesi’nin faaliyete geçirilmesi i..

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi (ELAZIĞ)
Elazığ'da bir veteriner fakültesinin kurulmasına ilişkin ilk resmi başvuru 3 Şubat 1967 tarihinde yapılmıştır. Elazığ Valiliği tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne..

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi (ŞANLIURFA)
1992 de kurulan fakülte'nin web sayfasından etik kurul, duyuru ve ders programı sayfaları, fakülte yönetim kurulu, fakülte bünyesindeki bölümler, eğitim-öğretim ve sınav ..

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi (İSTANBUL)
Veteriner Hekimliğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ateşin, yazının ve tekerleğin icadı kadar önemli bir olay da insanoğlunun hayvanları evciltmesidir. İlk evcilti..

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi (KIRIKKALE)
Veteriner Fakültesi yasal olarak 1992 yılında kurulmuş olup, 1998 yılı Şubat ayında faaliyete geçmiştir. Fakültede eğitim 1998 - 1999 eğitim öğretim yılında başlamıştır. ..

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi (HATAY)
Misyonumuz (Öz Görevimiz) * Bilgi ve beceri yönünden iyi donanımlı, lider ve ekip anlayışını benimsemiş, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı bireyler ye..

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi (SAMSUN)
Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile F..

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (KONYA)
S.Ü.Veteriner Fakültesi 1982 yılında, Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Konya’da, ülkemizin 5.fakültesi olarak eğitim-öğretime başl..

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi (BURSA)
Veteriner Hekimlik çok yönlü bir meslek olup; başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlü..

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.