Veteriner Fakültesi
Patoloji
  Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadro

  Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

  Unvanı,Adı ve Soyadı

  Dahili

  Mail

  Anabilim Dalı Başkanı

  Dr.Öğr.Ü.Özkan  ÜNVER

  8619

  ounver@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.