Veteriner Fakültesi
ParazitolojiParazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadro

Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr..Duygu Neval SAYIN İPEK

8674

dnsayin@hotmail.comBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.