Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadro

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Bölüm Başkan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Neval Berrin ARSERİM

8618

nevalb@dicle.edu.tr

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç.Dr.Simten YEŞİLMEN ALP

8626

simten@dicle.edu.tr

Dr.Nurdan KARACAN SEVER                      Dahili Tel;    8699
  • Dersler
  • Laboratuvar
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.