Veteriner Fakültesi
İdari Personel
Bilgisayar İşletmeni Nebahat YÜCE Temel Bilimler Bölüm Sekreterliği ......
V.H.K.İ Muhittin ÇAÇAN Klinik Bilimler ve Zootekni Bölüm Sekreterliği /Bilişim Web. 8607
Bilgisayar İşletmeni Gülcan KOÇ Öğrenci İşleri 8610
Ayniyat Saymanı Levent AYYILDIZ Mali İşler ve Satın Alma 2323
V.H.K.İ Mehmet Sercan UZER Mali İşler ve Satın Alma 8692
Memur Mustafa ÇAKICI Taşınır Kayıt Yetkilisi 8617
V.H.K.İ Mehmet YEŞİL Evrak Kayıt 8652
V.H.K.İ Celal ERSÖZ İç Hizmetler 8656
Bilgisayar İşletmeni Memduh ORAL İç Hizmetler  
Teknisyen Ali DEMİR Teknik Birim 8630
Memur(4C) Ramazan İSPİR Teknik Birim 8630
Biyolog Uğur ŞEKER Gıda Laboratuvarı 8672
V.H.K.İ Kenan SEVİR Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı 8676
Memur Ayşe İLTER Öğrenci İşleri 8607
Memur Mehmet Refik KATANALP Klinik Öncesi ve Temel Bilimler Bölüm Sekreterliği 8641
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Buhari YOKUŞ Merkezi Mutemetlik 7945
Hizmetli Mehdiye ÖZBEY Ek Blok Görevlisi 8694
Hizmetli Hidayet KARLIDAĞ Gıda Laboratuvarı Görevlisi 8637
Hizmetli Muhsin GERGİN Zemin Kat Görevlisi 8616
Hayvan Bakıcısı Mehmet DİNÇ Kanatlı Ünitesi Görevlisi 8605
Hayvan Bakıcısı Remzi KARAPOLAT Klinik Hasta Kabul Görevlisi 8688
Firma Personeli Muhittin ALPHAN Bodrum Kat Görevlisi
Firma Personeli Cengiz SARIYILDIZ Zemin Kat Görevlisi 8616
Firma Personeli Mehmet Hişar AKTAŞ 1.Kat Görevlisi 8665
Firma Personeli Ramazan YÜCEDAĞ 2.Kat Görevlisi 8645
Firma Personeli Mehmet Ali KÖKLÜ 3.Kat Görevlisi 8664
Firma Personeli Faik SUNA Fakülte Bahçe Görevlisi  
Firma Personeli Şükriye GÜRAN 2.Kat,3.Kat ve Dekanlık Katı Görevlisi  
Firma Personeli Hüseyin EMÇE Fakülte Çiftliği Görevlisi
Firma Personeli Mine EMÇE Fakülte Çiftliği Görevlisi  
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.