Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları
İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Hasan İÇEN

8620

hasanicen@dicle.edu.tr

İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı

Dr.Öğr.Ü.Aynur ŞİMŞEK

8644

asimsek@dicle.edu.tr

İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı

Dr.Öğr.Ü..Akın KOÇHAN

8636

akin.kochan@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.