Veteriner Fakültesi
Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
11.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan ve 1993-1994 öğretim yılında hizmete giren Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 2007 yılına kadar Hastalık ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini göstermiştir. 2007 yılında Veteriner Fakültelerinde yeni bölümlerin kurulması kapsamında Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm’ü kurularak Anabilim Dalımız Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı adıyla bu bölüme bağlanmıştır.

Anabilim Dalımızda 2004 yılında Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuarı kurularak bölgedeki gıda analiz isteklerine, her yıl artan derecede, cevap verilmeye başlanmıştır. Gıda Araştırma ve Kontrol Laboratuarı’mızda mikrobiyolojik, toksikolojik, serolojik ve fiziko-kimyasal gıda analizleri yapılmaktadır. Üniversitemize bağlı öğrenci, memur ve akademik personel yemekhaneleri ile sosyal tesislerin gıda ve hijyen denetimleri Anabilim Dalımız tarafından yapılmaktadır.

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD Akademik Kadrosu

BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

 Unvanı, Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

BÖLÜM BAŞKANI

Doç.Dr.Hüsnü Şahan GÜRAN

8673

sahanguran@yahoo.com

BESİN/GIDA HİJ. ve TEK. ABD

Prof.Dr.Aydın VURAL

8621

avural@dicle.edu.tr

BESİN/GIDA HİJ. ve TEK. ABD

Prof.Dr.M.Emin ERKAN

8640

eminerkan@dicle.edu.tr

BESİN/GIDA HİJ. ve TEK. ABD

Öğ.Görevlisi

Uğur UÇAR

8666


BESİN/GIDA HİJ. ve TEK. ABD

Dr. Halil DURMUŞOĞLU

8685


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.