Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Ömer DEMET

8659

omer-demet33@hotmail.com

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Dr.Öğr.Ü.Feray ALTAN

8657

altanferay@gmail.com.tr

 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Araş.Gör.Zehra ATLI
yeni5187@hotmail.com
 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.