Veteriner Fakültesi
Biyokimya
Biyokimya Anabilim Dalı

Türkiye’de Veteriner Fakültelerinin kurulması sürecinde Yüksek Öğretim Mevzuatı çerçevesinde uygulanan teşkilatlanma sonucunda Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümünün iki Anabilim Dalından birisi olmak üzere “Biyokimya- Fizyoloji Anabilim Dalı” ve buna bağlı “Biyokimya Bilim Dalı” kurulmuş ve biyokimya dersine, zorunlu dersler arasında yer verilmiştir. 
Sonraki yıllarda “Biyokimya-Fizyoloji Anabilim Dalının” iki bağımsız anabilim dalına ayrılması konusunun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca kabulünden sonra Biyokimya ve Fizyoloji Anabilim Dalları bağımsız yapılarına kavuşmuştur. 

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

Biyokimya Anabilim Dalı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Beran YOKUŞ

8608

beyokus@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı

Prof.Dr.Sema GÜRGÖZE

8631

sgurgoze@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı

Doç.Dr.Mehmet Hanifi DURAK

8611

hanifi@dicle.edu.tr

Biyokimya Anabilim Dalı

Araş.Gör.İlyas ALAK

8634

nemet_76@hotmail.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.