Veteriner Fakültesi
Bitirme tezi usul ve esasları
Bitirme tezi yazım kuralları
Bitirme Tezi Temel İlkeleri
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.