Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Sayısal Veriler

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 
     Bölümümüzde I. ve II. Öğretim olmak üzere yaklaşık olarak 500 öğrenci eğitim görmektedir. 
     Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız mevcuttur.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.