Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
BÖLÜM HAKKINDA


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişi güzel konuşmaktan ve çalakalem yazmaktan kaçınan, saha ile ilgili bütün yayınları, panelleri, toplantıları ve gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmektir. Türkiye ve Türkiye dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile işbirliği içinde olan araştırmacıları bilim ve kültür hayatına kazandırmaktır. Bu program, öğrencilerin Türk dili ve Edebiyatı sahasının bütününü güvenilir ve etraflı olarak anlaması, aynı zamanda Batı’nın seçkin edebî örneklerini, modern dil bilim metotlarını ve edebî çözümlemelerini yakından bilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Öğrencilerden beklenen, aydın bir şekilde yetişmesi ve edebî duyarlılığını geliştirmek ve Türk edebiyatını karşılaştırmalı ve orijinal görüşlerle yorumlamasına ve değerlendirmesine imkân vermektir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmenlik, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

Geçmişin incelenmesi, günümüz koşullarında sürekli değiştiğinden, bilimsel bilgi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu çerçevede, çağdaş bir anlayışla, ülke insanının bilgi ve donanımının artması, Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.