Tıp Fakültesi
Üroloji ABD

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.

1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi , bugünkü Tıp Fakültesinin ve Dicle Üniversitesinin temelini oluşturmuştur.Tıp Fakültesi 20 Ocak 1969 tarihinde öğrencilerini Diyarbakır ‘a naklederek Numune Hastanesi binasında öğretime başlamıştır.Fakülte halen, kampus arazisinde yapılmış olan 1050 yataklı Eğitim ve Araştırma hastanesi binası içerisinde öğretime devam etmektedir. Poliklinik, Klinik, İdari Bölüm, Dershane, Laboratuar, İdari bloklar vs. ile toplam 192.000 m2 lik bir alana sahiptir.

Anabilim Dalı çalışmalarına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından rotasyonla gelen öğretim üyeleri ile başlamıştır. İlk gelen Prof Dr Yusuf Ziya Müftüoğlu’dur. Bu kısa rotasyonu takiben AD başkanlığına Prof Dr Yılmaz Türkeri atanmış ve uzun süre devam ettirmiştir. Böylece başlayan aktif ve modern ürolojik uygulamalar günümüze kadar gelişerek devam etmiştir. Daha sonra Anabilim Dalı Başkanlığını Doç Dr Mehmet Özer, Doç Dr Ünal Sert ve Yardımcı Doç. Dr. Orhan Öztürk yürütmüştür.1994 yılında Anabilim Dalı Başkanlığını devralan Prof Dr M. Kamuran Bircan 2005 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. 2005 yılında Prof. Dr. Hayrettin Şahin bu görevi devralarak Şubat 2009 yılına kadar devam ettirmiştir. Prof. Dr. Hayrettin Şahin’in Muğla Üniversitesine geçmesi üzerine Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini Şubat 2009 tarihinden itibaren Yrd. Doç. Dr Abdullah Gedik  ve sonrasında  Doç.Dr.Yaşar BOZKURT yürütmüştür.

Üroloji AD hastanemizin 1.katında 36 yatakla (28 yetişkin ,6 çocuk ve 2 kemoterapi yatağı olmak üzere) hizmet vermektedir. Kliniğimize bağlı aktif olarak çalışan taş kırma ünitesi, ürodinami ünitesi, abdominal ve transrektal ultrasonografi cihazı ve tüm ürolojik filmleri kendi personelimiz ile çekebildiğimiz röntgen ünitesi vardır. Bu olanakları ile bölgenin en gelişmiş Üroloji kliniğidir.Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mehmet Kamuran BİRCAN

Akademik Kadro:

1.      Prof.Dr. Mehmet Kamuran BİRCAN

2.      Prof.Dr. Abdullah GEDİK

3.      Doç.Dr. Mansur DAĞGÜLLİ

4.      Dr.Öğr.Üyesi Onur DEDE

5.      Dr. Gürkan YILMAZ

6.      Dr. Erdoğan BİLİCİ

7.      Dr. Mehmet AKTAŞ

8.      Dr. Lezgin KIRAN

9.      Dr. Muhammed Çağrı ZENGİN

10.  Dr. Mehmet Veysel TUNCER (16/ç)

11.  Dr.Yekta BIÇAK


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16 


 

DERS PROGRAMI
SEMİNER PROGRAMI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.