Tıp Fakültesi
Yönetmelikler
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Yönetmeliği
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.