Tıp Fakültesi
Tarihçe

        Tıp Fakültemiz bugünkü Üniversitenin kurulmasına öncülük etmiştir. Bu amaçla 20 Aralık 1960’ta Vehbi Muhlis Dabakoğlu başkanlığında 11 kurucu üye tarafından Diyarbakır Ziya Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme Derneği kurulmuştur. Uzun çabalar sonucu 18 Aralık 1966 yılında ilk defa Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde öğrenim görmek  üzere, 50 öğrenci Diyarbakır Tıp Fakültesi adına öğrenime başlamıştır. Tıp Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Payzın’dır.

        1 Ekim 1969 tarihinde öğrenciler Ankara’dan getirilerek Diyarbakır’da eğitime başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalanarak Hıfzısıhha Enstitüsünün üst kısmı 2 yıllığına tahsis edilmiştir. Numune, Göğüs, Doğum hastaneleri, personelleri ile birlikte, Tıp Fakültesine devredilerek; doğumevi arkasındaki arsada (Bugünkü Devlet Hastanesi) 120 yataklı bir baraka hastane kurulmuş ve yine 6 adet barakada anatomi, biyoloji, kimya, fizik laboratuarları Osmanlıdan kalma Sultani ve Dar ül Muallimin binaları arkasındaki arsada surların dibinde faaliyete geçirilmiştir. Fiskaya mevkiindeki eski binalar da Milli Eğitim Bakanlığınca Tıp Fakültesine tahsis edilmiştir 9 Temmuz 1972 Pazar günü törenle bu günkü Tıp Fakültesi ve Hastanesinin temeli Başbakan Ferit Melen tarafından  atılmış ve 21 Ekim 1981’de bugünkü Tıp Fakültesi ve Hastanesinin açılışı yapılmıştır. Fakültemiz 1974 yılında yeni kurulan Diyarbakır Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversitemiz 1982 tarihinde “Dicle Üniversitesi" adını almıştır.

        Fiskaya mevkiinde hizmete sokulan yeni yol ve köprü; Fakülte ile şehir arasındaki mesafeyi 3 km ye indirmiştir. Dicle Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, dershane, laboratuar ve idari blokların yanısıra 1400 yataklı hastaneleri ile klinik, poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakımları içermektedir. Hastane ana binası dışında Onkoloji, Çocuk ve Kalp Hastaneleri , Yanık Ünitesi ve Acil ve Travmatoloji hastanesi 2008 yılından sonra sırasıyla ayrı binalarda faaliyete geçirilmiştir.  Tıp Fakültesinde 247 öğretim üyesi olmak üzere 664 öğretim elemanı görev yapmakta ve 43 Anabilim dalında yaklaşık 1224 civarında tıp fakültesi öğrencisi öğrenim ve eğitim görmektedir.  Kuruluşundan  bugüne kadar, 4742’e yakın hekim ve 2173’e yakını uzman hekim yetiştiren Dicle Tıp Fakültesi, Türkiye’nin dört bir yanına hekim yetiştirmekle birlikte, bölgenin en önemli sağlık güvencesi olma fonksiyonunu başarı ile sürdürmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.