Tıp Fakültesi
Talimatlar
Talimatlar
PDÖ Ders Uygulama ve SınavTalimatı
İHU Ders Uygulama ve Sınav Talimatı
Teorik Sınavı Hazırlama ve Uygulama Talimatı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.