Tıp Fakültesi
T. Patoloji ABD

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulduğu tarihten beri hizmet vermektedir. Bölümümüzde 1 mikroskopi salonu, 1 makroskopi salonu, 1 rutin laboratuarı, 1sitoloji laboratuarı, 1 histokimya laboratuarı ve 1 immünohistokimya laboratuarı bulunmaktadır. Anabilim dalımız tıp fakültesi ikinci ve üçüncü sınıflarda verdiği patoloji eğitimi yanı sıra Diş hekimliği ve Sağlık yüksek okulunda da patoloji eğitimi vermektedir. Bölümümüzde bulunan seminer odasında her hafta düzenli olarak hizmetiçi eğitim seminerleri ve asistan dersleri verilmektedir. Bölümümüzde ayrıca rutin olarak gelen dokulara hızlı ve güvenilir bir biçimde tanı konulmaktadır.


Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Hüseyin BÜYÜKBAYRAM

Akademik Kadro:

1.      Prof.Dr. Hüseyin BÜYÜKBAYRAM

2.      Doç.Dr. Ulaş ALABALIK

3.      Dr.Öğr.Üyesi Ayşenur KELEŞ

4.      Dr.Öğr.Üyesi Gül TÜRKÇÜ

5.      Dr.Öğr.Üyesi Gülay AYDOĞDU

6.      Dr.Öğr.Üyesi İbrahim İBİLOĞLU 

7.      Dr.Öğr.Üyesi Engin Deniz YILMAZ

8.      Dr.Şule KUTLAR DURSUN

9.      Dr. Mustafa NACİR

10.  Dr. Gülden YILDIZ

11.  Dr. Özge YAMAN

12.  Dr.Hatice SERTAKAN

13.  Dr. Medine DİCLELİ

14.  Dr. Tuğçem BOLOVA      

15.  Dr. Abdulkadir KANKILIÇ

 


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır
Tlf: 90(412)2488001(16 hat) / 4362

 

 

 

 

 


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.